piątek, 7 października 2016

bankowość mobilna

Na konkurs ekonomiczny FOR, tyż odpad.wolny rynek

Na konkurs ekonomiczny FOR. Odpadł.

9 dni

Na konkurs przy MFK Łódź 2016. Odpad.